a
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
Image Alt

Over ons

Over ons

Even voorstellen

In onze praktijk werken we met vier vaste verloskundigen. We zorgen ervoor dat je ons allemaal een keer hebt gezien voordat je gaat bevallen, zodat je geen vreemde aan je bed hebt. In een heel enkel geval en alleen als het echt niet anders kan, zoals bij ziekte of vakantie, kan je iemand anders treffen. We werken met twee vaste praktijkassistentes. Ze verrichten verschillende handelingen, zoals het meten van je bloeddruk, doen eventueel een bloedafname en maken een nieuwe afspraak en regelen nog een heleboel andere zaken. We zullen ons allemaal kort even voorstellen.

Wie zijn wij?

Ons team

Karin van Drongelen
Verloskundige Eigenaar, versiekundige
Julie Bouterse
Verloskundige
Stephanie Dentener
Verloskundige
Veronique Prins
Verloskundige
Ingrid Droogendijk
Assistente
Anita Krikken
Assistente
Vergoeding

Wat kost verlos­kundige zorg?

Eigen risico niet voor verloskundige zorg!

Verzekerden van 18 jaar en ouder hebben een verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico geldt echter niet voor verloskundige zorg en huisartsenzorg. Als je zorgkosten maakt, moet je de kosten van dit eigen risico zelf betalen. De zorgverzekeraar stuurt je hiervoor een nota.

Wat als je niet verzekerd of illegaal bent?

Ook dan willen wij de zorgverlening op ons nemen. Bij het maken van de afspraak kunnen we een betalingsregeling treffen. Het totaalbedrag van zwangerschap, bevalling en kraambed wordt verdeeld over de controles, zodat je voordat je bent bevallen het totale bedrag hebt voldaan. Indien je in de tussentijd verzekerd bent krijg je het bedrag wat je al aan ons betaald hebt terug. Dit krijg je terug als je verzekering het totale bedrag heeft vergoed. Bewaar altijd de kwitanties goed, deze willen we terug als we je het bedrag terug betalen.

Klachten­regeling

Wij doen ons best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Als je vindt dat wij daarin tekort zijn geschoten of anderszins vindt dat wij je niet goed hebben geholpen horen wij dat graag van je. We kunnen door middel van een gesprek proberen hier samen uit te komen. Wij leren ook van onze fouten en willen onze praktijkvoering waar mogelijk optimaliseren. Als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie.

De klachtencommissie

  • Heeft geheimhoudingsplicht.
  • Behandelt je klacht onafhankelijk.
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor.
  • Doet uitspraak over de gegrondheid van je klacht.
  • Kan een aanbeveling doen aan de verloskundige.
  • Doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding.

Contactgegevens

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van mandag tot en met vrijdag (van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur) via  0880245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl  Voor meer informatie kijk ook op:

Prettige herinner­ingen

Oprechte interesse, persoonlijke aanpak en niet het gevoel een nummer te zijn, zijn de redenen dat ik heel prettige herinneringen bewaar aan deze praktijk!

Marcella

Fijne begeleiding­speriode

Ik kijk terug op een hele fijne begeleidingsperiode, je staat als aankomende moeder zeer centraal bij de verloskundigen van de Randweg. Naar mijn ervaring zijn dit verloskundigen die buiten het boekje durven en willen kijken. (voor het complete verhaal:zie blog)

Ilse