a
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
Image Alt

Prenataal onderzoek

Prenataal onderzoek

Je kunt je ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit onderzoek heet prenatale screening of prenataal onderzoek. Er zijn twee onderzoeken: screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho. Deze onderzoeken zijn niet verplicht. Je beslist zelf of je ze wilt.

Wat kan er?

Wat wil je?

De combinatietest

Onderzoek naar de kans op een kindje met Downsyndroom , syndroom van Patau of -Edwards kan gedaan worden met de combinatietest. Deze test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:
Een bloedonderzoek bij de zwangere, tussen 9 en 14 weken zwangerschapsduur en de nekplooimeting. De nekplooimeting gebeurt met een echo die gemaakt wordt tussen 11 en 14 weken zwangerschapsduur. De uitslagen van bloedtest en nekplooimeting, in combinatie met de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap bepalen hoe hoog de kans is op een kind met Downsyndroom. Omdat de combinatietest een kansbepalende test is, kan de test geen uitsluitsel geven over de aanwezigheid van het syndroom van Down, Edwards en Patau. Het resultaat geeft aan of er wel of geen sprake is van een duidelijk verhoogde kans. Wanneer de test aangeeft dat de kans verhoogd is (meer dan 1 op 200), dan kan je vervolg onderzoek laten verrichten( NIPT, vlokkentest of vruchtwaterpunctie) om te kijken of je baby inderdaad een van de syndromen heeft. Omdat de combinatietest een kansbepalende test is, kan de test geen uitsluitsel geven over de aanwezigheid van het syndroom van Down, Edwards en Patau. Voor meer informatie hierover kan je op de button onderaan klikken. Er geld een eigen bijdrage voor dit onderzoek.

NIPT

NIPT betekent: niet-invasieve prenatale test. Dit is een bloedonderzoek. Voor het bloedonderzoek wordt bloed afgenomen uit uw arm. U loopt geen risico op een miskraam.
De NIPT onderzoekt DNA. In het bloed van de zwangere zit ook een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. De NIPT kan vanaf 11 weken gedaan worden.

De 20 weken echo

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek ( SEO) genoemd. Hoofddoel van de 20-weken echo is onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. (zie voor meer informatie onder het kopje echo op deze website)
De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. De echo brengt geen risico's met zich mee voor moeder en kind. Als je in verwachting bent van een meerling, dan wordt elk kind afzonderlijk onderzocht.

prenatale diagnostiek

Wanneer er in jouw familie of die van je partner een aangeboren of erfelijke aandoening voorkomt of als je zelf een bepaalde ziekte hebt of bepaalde medicijnen gebruikt die mogelijk schadelijk kunnen zijn in de zwangerschap kun je in aanmerking komen voor prenatale diagnostiek.
Wij verwijzen je dan naar het Erasmus Medisch Centrum, alwaar een intake plaatsvindt en de verschillende mogelijkheden van onderzoek, zoals de combinatietest (die overigens wel vergoed wordt indien je, zoals hierboven genoemd, in aanmerking komt voor prenatale diagnostiek) een vlokkentest en vruchtwaterpunctie of een gespecialiseerde 20 weken echo (een GUO) met je worden besproken.
Wij kunnen je hier meer informatie over geven, maar je kunt ook op de onderstaande website kijken voor meer informatie.(button)